Εκτύπωση και χρήση τυπωμένων πλαστικών.

Εκτύπωση και χρήση τυπωμένων πλαστικών.

 • Σύντομα θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τη 4χρώμη (+ μαύρο) εκτύπωση όλων των

  πλαστικών που χρησιμοποιούνται στις μηχανές μας.

   

  Έτσι, με την τεχνοτροποία αυτή, οι τυπωμένες επιφάνειες θα μπορεί να είναι τόσο οι λείες, όσο

  και οι διαμορφωμένες.

  αναρτήθηκε στις 19/08/12, 22:02