Технология

Фирма “FILPACK” в производствената технология чрез "Термоформироване", се основава върху различните видове материали като:

  

  NAME                                    MATERIAL                ASPECT                                  TEMPERATURE   

 

Polyethylene terephthalete       PET                        Coloured, Transparent            - 40,  + 70. °C   

 

Polyvinylchloride                      PVC                        Coloured, Transparent             - 0, + 60. °C

 

Polystyrene                              PS                         Coloured, Transparent             - 5,  + 80. °C

 

Polyethylene                            PE                          Coloured, Transparent            - 20, + 13. °C

 

Ние разполагаме с всички онези материали за да произвеждаме опаковки –от  различни видове и размери, които задоволяват всички нужди на нашите клиенти.

 

Дизайна, тестването и калъпите, всички те се поямат от нас

 

Ние сме готови да посрещнем предизвикателствата на нашата епоха в областта на новите опаковачни материали.

 

Нашата компания предлага онзи материал, който се употребява  от съответния   технически производствен отдел.

 

Разполагаме с цялата гама от цветове на материалите за всеки клиент.

 

Технология