Υπηρεσίες

Η εταιρία FILPACK έχει πάνω από 25 χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας στις ολοκληρωμένες συσκευασίες.

 

Έχοντας πάντα διαθέσιμα τα υλικά που χρειάζονται, μπορούμε να σας παραδόσουμε το "τελικό προϊόν".

Οι υπηρεσίες μας για ολοκληρωμένες συσκευασίες, περιλαμβάνουν:

 

• Skin Packaging
• Blister Packaging
• Double Blister “Eco Form”

 

Στη FILPACK, είμαστε κάτι παραπάνω από μία εταιρεία συσκευασιών, είμαστε 100% υπεύθυνοι για σας και το έργο σας!

Σαν ειδικοί στις ολοκληρωμένες συσκευασίες, μπορείτε να μας εμπιστευθείτε και να σας παρέχουμε:

 

• Άμεσες απαντήσεις στα σημαντικά σας ερωτήματα

• Γρήγορη ανταπόκριση στη σύνταξη προσφοράς με δείγματα

• Τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικό σχεδιασμό συσκευασίας που σας αξίζει

• Ευελιξία σε ειδικές τεχνοτροποίες.

Υπηρεσίες

προϊόντα