История


1984 г.  С новия си вид, акционерното дружество продължава присъствието си в областта на търговията, специализира се в категорията „Инструменти – Железария”, изпълва традиционния пазар на дребно и успоредно с това планира да се простре в областта на опаковането на продукти за да покрие и развиващия се пазар на Супер маркетите.

 

1987 г.  Предвиждайки установяването на „Марковите продукти” компанията инвестира и се снабдява с подходящото машинно оборудване за опаковката  "Card Display" с типовете BLISTER PACK и оттогава предлага на търговията и индустрията услугите си.

 

1999 г.  При търсенето за екологични предложения за пакетиране, чрез  употребата на еднородни материали, които ще се рециклират изцяло, компанията инсталира една нова, съвременена и автоматизирана серия от типа  DOUBLE BLISTER - ECO FORM, в самостоятелно производствено помещение, целейки се в непрекъснатото си развитие в областта на завършените предложения за опаковане на стоки.

 

2005 г.  Вярвайки в принципа „Качествени Продукти и Услуги – Достоверно партньорство”, днешното управление на компанията рашава следващото си установяване в едно общо производствено помещение, където и изгражда една нова производствена линия за опаковки на групиране, с употребата на лесноогъващи се и екологични материали.

История