Θήκες συσκευασίας καρτέλας

  

 

 

Με τη μέθοδο της θερμοδιαμόρφωσης σε κενό "Vacuum thermoforming" και τα κατάλληλα καλούπια, οι μηχανές μας παράγουν θήκες

      • απλές για συγκόλληση σε χαρτόνι, υποδοχές κουτιών, δίσκους μεταφοράς, 
      • συρταρωτές με 2 πλαϊνά γυρίσματα,
      • κουμπωτές "clamshell",
      • θήκες με καπάκι ..........................από σκληρά πλαστικά όπως PVC, PET, PS.

Θήκες συσκευασίας καρτέλας

προϊόντα