Продукти

Опаковки "Card Display" и FILPACK.

  

Най-голямото предимство на "раздела опаковки" с предварително формировани калъфи или "Skin packaging" е, че са необходими по-малко материали и инструменти от процеса "injection" (леене под налягане), и следователно са по-ефективни.

 

Едно икономично предложение, което обхваща малки и големи количества от опаковки, с ниска производствена цена.

 

Придава голяма гъвкавост на дизайна, който чрез едно голямо разнообразие от
оригинални проби, произлиза  формата, която ще се употреби и ще покрие всеки продукт.

 

Със сравнително малко време за производство, позволява да случват едновременно повече производствените процеси.

 

Със сравнително малко време за производство, позволява да случват едновременно повече производствените процеси:

 

Представителен вид, защита на продукта,

ниска цена на суровини първородни или рециклирани,

гъвкавост в размера на големината и

ефективно икономичен избор.

 

 

Ние сме готови да проучим вашите нужди, да ви покажем мостри с
предложение и да продължим към производството, което избрахте.

Продукти

Продукти