ПЕ (PE).

ПЕ (PE).

Профил на продукта:

От екологична гледна точка, полиетилена е един от най-приятелските използвани материали.

Той е една икономична суровина.

За световното производство на полиетилен, не се използват повече от 1% от общото производство на суров нефт и природен газ.

Производството на полиетилен е сравнително чисто и ефективно.

Отделянето на вредни емисии е незначително и в действителност не се образуват отпадъци при производството му.

Полиетилена е изключително подходящ при повторна му употреба.

Той е един термопластичен материал, който може да се разтапя и да се създават  безкрайно нови продукти от него.

Когато полиетилена се събира – след употребата му – и не може да бъде използвам отново, може да се използва, като едно висококачествено гориво за доставяне на енергия.

ПЕ (PE).